Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 17 2017

3896 2025
Reposted fromochgod ochgod viacygi-chan cygi-chan

September 13 2017

Okery
5707 480f 500
Reposted fromoutoflove outoflove viazyta zyta
Okery
Okery
5771 b854
Reposted fromoutoflove outoflove viatalula talula
Okery
1840 c70a 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viatishka tishka
Okery
5039 c116
Reposted fromGIFer GIFer viatishka tishka
Okery
Kiwaliśmy sobie głowami i mówiliśmy "cześć". To wszystko. Zdarza się. Przyjaciele przychodzą i odchodzą, jak kelnerzy w restauracjach
— Stephen King "Ciało"
Reposted fromdreamadream dreamadream viabutterfly94 butterfly94
Okery
Profesor: - Matematyka to kobieta, należy z nią rozmawiać. Proszę powiedzieć, co mówi do pana ta całka?
Student: - Wcale nie jestem taka łatwa na jaką wyglądam?
— Politechnika Rzeszowska
Reposted fromkjuik kjuik viabutterfly94 butterfly94
0814 34ae 500
Reposted frommadamebadass madamebadass viabutterfly94 butterfly94
Okery
Gdy ci coś wpada do oka, pamiętaj, że to odrobina kosmosu.
— Julian Tuwim.
Reposted fromnutt nutt viabutterfly94 butterfly94
1355 37f5 500
Reposted frommirkkuz mirkkuz viabutterfly94 butterfly94
Okery
Reposted frombluuu bluuu viazyta zyta

August 18 2017

Okery
Wiesz po czym go poznasz? Będziesz przy Nim najlepszą wersją siebie. Nie dlatego, że będziesz chciała pokazać się od najlepszej strony. Nie dlatego, że będziesz udawać kogoś lepszego niż jesteś. Nie, nie dlatego. Będziesz tylko sobą. A ON w Ciebie uwierzy, będzie Cię wspierał i Ci kibicował, i zobaczy w Tobie te wszystkie małe, piękne rzeczy o których istnieniu nawet nie masz pojęcia. I polubi w Tobie nawet te rzeczy, których sama w sobie nie lubisz. To jest miłość, na jaką zasługujesz Matyldo. Bądź z kimś, kto Cię uskrzydla, a nie wdeptuje w ziemię.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted frompani-magdalena pani-magdalena viazyta zyta
Okery
0931 4450
Reposted fromscorpix scorpix viazyta zyta
Okery
0368 8c00 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
7336 1a07 500
Okery
Czasem tak bywa, że ściany są, a domu nie ma.
— Dom
Reposted fromMerlinka Merlinka viaalexandrious alexandrious
Okery
Ludzie ranią tak mocno, jak ich kochasz.
Okery
4040 fe13
Reposted fromDavyJones DavyJones viatishka tishka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl