Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 29 2017

Okery
Reposted fromtishka tishka

May 23 2017

Okery
„Nie za wygląd się kocha, ale nie wiadomo za co”
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromdh707 dh707 viaforeverrememberme foreverrememberme
Okery

Akceptacja to największy komplement, jaki można otrzymać.

— Maciej Frączyk "Zeznania Niekrytego Krytyka"
Reposted frompusiek pusiek viaforeverrememberme foreverrememberme
6818 b813 500
Reposted fromcandle candle viaOnlyBlue OnlyBlue
Okery
Okery
6840 1497 500
jedynym złym krokiem jest ten niezrobiony!
[przyklejone w tramwaju, 8 X '13]

May 17 2017

Okery
3711 43c4 500
Reposted fromGIFer GIFer viatishka tishka

May 15 2017

Okery
7546 b649 500
Reposted fromgruetze gruetze viaAMPLIDUDE AMPLIDUDE
5056 ae62

Doggo went dino

Reposted frommyry myry viaratek ratek
1413 5013 500

May 13 2017

Okery
Okery
6560 922d
Reposted fromlllm lllm viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
Okery
1590 13e0
Reposted fromqb qb viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
Wysłucham Cię. Zawsze. Po prostu przyjdź i zacznij mówić. Nie musi być mądrze, ani składnie. Zrobię Ci kawę, albo miętę, albo nic i tylko zegar będzie tykał w tle. Wysłucham Cię. Pamiętaj.
— Freiya Asgard
(via cytatyvv)
Okery
2005 9e4d
Reposted fromkarahippie karahippie viacygi-chan cygi-chan

May 08 2017

Okery
Może to nie jest pozór. Może wszystko jest takie, jak wygląda. I to, czym jesteśmy dla ludzi, jest ważniejsze, niż to, czym jesteśmy we własnych oczach.
— Zofia Nałkowska
Okery
Jak się pieprzy, to się pieprzy. Na całego. Nigdy się nie pieprzy w życiu na pół. Albo na trzy czwarte. Zawsze na całość.
— Andrzej Ziemiański

May 06 2017

Okery
Nie wolno mi Ciebie chcieć.
— I must forget!

May 04 2017

Okery
4973 928d 500
Reposted fromoll oll viaforeverrememberme foreverrememberme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl