Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2017

Okery
Za krótką chwilę pełnego szczęścia płaci się przewlekłym bólem.
— Anna Maria Nowakowska
Okery
- Cały czas masz na twarzy ten wielki uśmiech, ale patrzę w Twoje oczy i one są smutne. Co się dzieje?
- Trochę się pogubiłam. Wszystko mi się popierdoliło.  - przewróciłam oczami, jakby chcąc podkreślić absurdalność moich odczuć. Albo może żeby ukryć ich prawdziwą wagę.
Okery
1890 8dfa 500
Reposted frommisiapa misiapa viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
Okery


5015 aaee

catgifcentral:

That wasn’t there before

5478 1107 500

lord-kitschener:

gayghostrobot:

look at this picture of my cat

I relate to this

Okery
6034 1dcb 500
Okery
5179 53cb 500
Reposted fromkaiee kaiee vianoisetales noisetales
Okery
3728 8c63
Reposted fromzciach zciach vianoisetales noisetales
Okery
- A jak nie wyjdzie?

- To przecież nie koniec świata. Nie grasz w kasynie. Zawsze masz drugą szansę. Trzeba dać sobie prawo do bycia nieidealnym – wtedy o wiele łatwiej podejmować wyzwania

— Kamila Rowińska
Okery
5263 65f1
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianoisetales noisetales
Okery
Okery
Okery
3199 3602
Reposted fromtfu tfu vianoisetales noisetales

March 23 2017

Okery
good start
Reposted fromGeistergurke Geistergurke vianoisetales noisetales
Okery
Okery
0382 9d96 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaakisame akisame
Okery

Proces zakochania wg Gerharda Crombacha:

Oczy zbierają informacje o wzroście, figurze, kolorze włosów i oczu, odzieży i szczegółach twarzy. Następnie z prędkością 432 km/h sygnały docierają do mózgu. Jednocześnie ucho wyławia barwę głosu i śmiechu a nos rejestruje bezwonne feromony.

Sortowanie danych i porównywanie z przechowywanymi wzorcami doznań pozytywnych i negatywnych. Jeżeli wykryty został sygnał negatywny – proces ulega zamrożeniu, jeżeli pozytywny – mózg przechodzi do fazy trzeciej.

Podczas wykrycia sygnałów pozytywnych hipotalamus zaczyna produkować fenyloetyloaminę. Początek tego procesu występuje zwykle ok. 4 sekundy. W tym czasie uderzenia serca zwiększyły się ok. 50%, automatycznie oddech staje się szybszy, dodatkowo u kobiet oczy zaczynają błyszczeć.

Okery
Wszystko, co na zawsze trochę mnie przeraża..
— Julia Marcell - Andrew
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl