Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2017

Okery
1504 f86a 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viatishka tishka
Okery
8331 d013
Okery
Okery
3092 4ad6 500
Reposted fromjdeg jdeg viacygi-chan cygi-chan

October 15 2017

Okery
Jak się kogoś kocha, wierność nie jest żadną zasługą. 
— ano
Reposted fromwrajt wrajt viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
Okery
DZIŚ PROSZĘ..

Dziś proszę Cię byś dostrzec raczył
Że spojrzeć nie znaczy zobaczyć.

Że choć byś miał żelazne dłonie
To unieść nie oznacza donieść.

Że choć pogrążysz się w zadumie
To wiedzieć nie znaczy zrozumieć.

Że właśnie o tym milczą groby
Że dotknąć nie oznacza zdobyć.
— K.C.Buszman, Dziś proszę..
Reposted frommonstrum monstrum viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj

October 07 2017

Okery
9207 92b3 500
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viatishka tishka
Okery

September 29 2017

Okery
Reposted fromFlau Flau viaratek ratek
Okery
5911 ebc7 500
Reposted fromReyyes Reyyes viasoadysta soadysta

September 28 2017

Okery
Reposted frommangoe mangoe viatishka tishka
Okery

September 18 2017

Okery
Więc kochaj się kobieto. Kochaj się, abyś mogła zdarzyć się naprawdę. Bądź dla siebie dobra, bądź zaprzyjaźniona. Wystaw krytyka za drzwi umysłu razem z całym tym smutnym bagażem, który targa on ze sobą, łażąc jak żebrak od drzwi do drzwi. Przytul się, pogłaskaj i popłacz, jeśli trzeba. Jesteś kobietą i Bóg dał ci wszystko. A życie da ci resztę.
http://ohme.pl/lifestyle/kobieto-kochaj-sie/
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapassionative passionative

September 17 2017

3896 2025
Reposted fromochgod ochgod viacygi-chan cygi-chan

September 13 2017

Okery
5707 480f 500
Reposted fromoutoflove outoflove viazyta zyta
Okery
Okery
5771 b854
Reposted fromoutoflove outoflove viatalula talula
Okery
1840 c70a 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viatishka tishka
Okery
5039 c116
Reposted fromGIFer GIFer viatishka tishka
Okery
Kiwaliśmy sobie głowami i mówiliśmy "cześć". To wszystko. Zdarza się. Przyjaciele przychodzą i odchodzą, jak kelnerzy w restauracjach
— Stephen King "Ciało"
Reposted fromdreamadream dreamadream viabutterfly94 butterfly94
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl