Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 23 2018

Okery
Okery
Lepiej wiecznie szukać
Niż choć raz przed sobą skłamać
Że znalazłem
Że już mam
Że wystarcza
— happysad "Tańczmy"
Okery
Napad zatęsknionej czułości, oszaleć można.
— Ochocki, Vithren

January 07 2018

Okery
Za tych, co szaleni. Za odmieńców. Buntowników. Awanturników. Niedopasowanych. Za tych, co patrzą na świat inaczej. Oni nie lubią zasad. Nie szanują status quo. Można ich cytować, można się z nimi nie zgadzać; można ich wysławiać, można ich zniesławiać. Ale jednego nie można zrobić - nie można ich ignorować. Bo to oni zmieniają świat. Popychają ludzkość do przodu. I choć niektórzy mogą widzieć w nich szaleńców, my dostrzegamy w nich geniusz. Ponieważ to ludzie wystarczająco szaleni, by sądzić, że mogą zmienić świat... są tymi, którzy go zmieniają.
— Walter Isaacson
Reposted frompuella13 puella13 viapassionative passionative

November 20 2017

Okery
1468 f573

Soup of fools

November 10 2017

Okery
6124 65bb 500
Reposted fromtfu tfu viagorzkiewspomnienia gorzkiewspomnienia

November 08 2017

Okery
Nie mów mi, że niebo jest granicą, skoro są ślady stóp na księżycu.
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viacygi-chan cygi-chan
Okery
3574 f019
*xiaomi lepszy
Reposted fromZircon Zircon viaratek ratek

October 30 2017

Okery
W psychologii jest takie pojęcie „błysk”. To jest moment, kiedy człowiekowi w głowie się wszystko zmienia, kiedy nagle dociera do niego coś, co było oczywiste od lat, ale teraz nabrało innego wymiaru.
— Jacek Walkiewicz
Okery
4090 1b7f
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viatishka tishka

October 28 2017

Okery

October 18 2017

Okery

October 17 2017

Okery
1504 f86a 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viatishka tishka
Okery
8331 d013
Okery
Okery
3092 4ad6 500
Reposted fromjdeg jdeg viacygi-chan cygi-chan

October 15 2017

Okery
Jak się kogoś kocha, wierność nie jest żadną zasługą. 
— ano
Reposted fromwrajt wrajt viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
Okery
DZIŚ PROSZĘ..

Dziś proszę Cię byś dostrzec raczył
Że spojrzeć nie znaczy zobaczyć.

Że choć byś miał żelazne dłonie
To unieść nie oznacza donieść.

Że choć pogrążysz się w zadumie
To wiedzieć nie znaczy zrozumieć.

Że właśnie o tym milczą groby
Że dotknąć nie oznacza zdobyć.
— K.C.Buszman, Dziś proszę..
Reposted frommonstrum monstrum viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl