Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 26 2017

Okery
0962 9776
Reposted fromkrzysk krzysk vianoisetales noisetales
Okery
A potem sam się znajdzie powód By zwątpić czy to się opłaca Znajdziemy powód by odchodzić I sto powodów, żeby wracać
— Artur Andrus
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere
Okery
Bohaterowie rodzą się z niepewności. A więc ze stanu lęku, trwogi i rozpaczy.
Reposted fromsomethingfromheart somethingfromheart
Okery

Just 19 years old, the young Polish photographer Iza Lyson leads us to meet Freya the Fox, a beautiful domesticated red fox, through captivating and poetic photographs. Despite her young age, the photos of Iza Lyson have already been published in the National Geographic.

freya-the-fox-Iza-Lyson-4

freya-the-fox-Iza-Lyson-5

freya-the-fox-Iza-Lyson-2

freya-the-fox-Iza-Lyson-9

freya-the-fox-Iza-Lyson-8

freya-the-fox-Iza-Lyson-1

freya-the-fox-Iza-Lyson-6

freya-the-fox-Iza-Lyson-3

freya-the-fox-Iza-Lyson-7

freya-the-fox-Iza-Lyson-10

Read the original post Freya the Fox – Beautiful images by a young 19-year-old photographer on UFUNK

Okery
1068 bc3b
Reposted frompastainmy pastainmy viatishka tishka
Okery
Reposted fromnaich naich viatishka tishka
Okery
Reposted fromFlau Flau viatishka tishka
Okery
Reposted fromvolldost volldost viatishka tishka
Okery
1992 a90c
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viatishka tishka
Okery
6630 3ab0
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy viatishka tishka
Okery
6160 3946
Reposted fromdaemondante daemondante viatishka tishka
Okery
5646 e64d
wróć do mnie JA
Reposted fromrawwwr rawwwr viatishka tishka

February 23 2017

Okery
Okery
Kobieta to skomplikowane zjawisko i ważne jest nie tylko, jak wygląda, ale i jak się rusza, jak siada, stoi, mówi, podaje rękę, jaki ma ton głosu, jak pachnie, jaki roztacza wokół siebie klimat. Tandeta rzuca się w oczy, dobry gatunek przyciąga wzrok.
— Pola Raksa
Okery
6114 6801
Reposted fromaunds aunds viaAMPLIDUDE AMPLIDUDE

February 22 2017

Okery
W życiu wszystkiego trzeba spróbować. Trzeba zapalić papierosa, upić się do nieprzytomności, tańczyć całą noc, zgubić telefon, nieszczęśliwie się zakochać, jechać w bagażniku, pływać w nocy, zgubić się w obcym mieście. Ale jeśli robisz coś złego, to przynajmniej baw się przy tym dobrze. Może jutro będzie koniec świata. Przecież może.

Próbuj. Może gdzieś miedzy nową książką a podróżą do Ciechocinka znajdziesz właśnie swoje szczęście.
http://gomint.blogspot.com/
Reposted fromgoby goby viazyta zyta
Okery
Reposted fromhysterie hysterie viazyta zyta
Okery
Problem z poddaniem się polega na tym, że nigdy się nie dowiesz. Nigdy się nie dowiesz, czy mogło się udać, czy nie.
— Sophie Kinsella
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamarbra12 marbra12
Okery
7190 84f5 500
Reposted fromthinredline thinredline viamarbra12 marbra12
Okery
Powiem ci złotą regułę mojej mamy - "są porządni mężczyźni, za których wychodzi się za mąż, i podli dranie, z którymi chodzi się do łóżka".
— Gabriela Gargaś
Reposted fromesperantoo esperantoo viamarbra12 marbra12
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl