Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2019

Okery
Okery
Wierzyłam do końca. 
Nie powinnam od początku.
Reposted fromnutt nutt viaDaisy88 Daisy88

June 23 2019

Okery

June 21 2019

Okery
Dbaj o to, co dodaje Ci skrzydeł. O ludzi, którzy są przy Tobie kiedy wpadasz w czarny dół albo w różowy zachwyt. O miejsca, które kochasz i o czas, w którym może być wszystko.
— Kaja Kowalewska/ Chaos i inne piętra
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viaszydera szydera
Okery
Okery
Okery
7837 c3b5
Reposted fromcleanout cleanout viaconopec conopec
Okery
Człowiek najniżej upada, gdy nad sobą płacze.
— Trygve Gulbranssen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaaleander aleander
Okery
Jest różnica pomiędzy  zainteresowaniem,  a    zaangażowaniem.
Kiedy jesteś zainteresowany robieniem czegoś, robisz to tylko wtedy, kiedy jest to wygodne.
Kiedy jesteś zaangażowany w coś, nie akceptujesz wymówek.
— Ken Blanchard
Okery
Jestem zmęczony. Zbyt zmęczony, by akceptować perspektywę końców, które są początkami, od których trzeba wszystko zaczynać od nowa.
— A.Sapkowski 'Czas pogardy'
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway viaaleander aleander
Okery
Reposted frombluuu bluuu viaaleander aleander
Okery
8893 beab 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa
Okery
chic
Reposted fromindivisualist indivisualist viairmelin irmelin
Okery
8917 31d4 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa
Okery
Brał sobie do serca słowa bez znaczenia i stał się bardzo nieszczęśliwy.
— “Mały Książę” Antoine de Saint-Exupry
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaszydera szydera
Okery
5451 2d74
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viaszydera szydera
Okery
6163 c428 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viairmelin irmelin
Okery
9692 713c
Reposted fromLonePoProstu LonePoProstu viairmelin irmelin

June 15 2019

Okery
Reposted fromgruetze gruetze viatishka tishka
Okery
2742 b30c 500
Chmury burzowe są tak wysokie, że przy odpowiednich warunkach mogą rzucać cień długości kilkuset kilometrów. Na zdjęciu satelitarnym zrobionym wczoraj podczas zachodu słońca widać, że chmura nad Kaszubami rzuca cień aż pod Terespol.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl