Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2019

Okery
1195 55d6 500
Reposted frompiehus piehus viaseaweed seaweed

February 15 2019

Okery
Nie ma żadnej możliwości, by sprawdzić, która decyzja jest lepsza, bo nie istnieje możliwość porównania. Człowiek przeżywa wszystko po raz pierwszy i bez przygotowania
— Milian Kundera
Reposted fromojkomena ojkomena viairmelin irmelin
Okery
Reposted fromSchattenhonig Schattenhonig viairmelin irmelin
Okery
8351 c178
Reposted fromgrobson grobson

February 13 2019

Okery
Wiesz, co od kilku miesięcy dzieje się w mojej głowie? Od stanu otępienia przechodzę w maksymalną chęć życia. Potrafię obudzić się przerażona i za kilka godzin mieć wszystko w dupie. Jednego dnia myślę, że najważniejsze jest tu i teraz, a drugiego wpadam w panikę, że jednak nic już nie będzie takie samo
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viazyta zyta
Okery
6895 53c7
Reposted fromnaich naich viacygi-chan cygi-chan
Okery
Kiedy coś przestaje boleć, przestaje mieć znaczenie
— Stephen King

February 12 2019

Okery
Reposted fromabsolem absolem viaratek ratek
Okery
To zabawne, że nie wiemy, jak powiedzieć to, co mamy na myśli, skoro i tak myślimy słowami.
Reposted fromverronique verronique viairmelin irmelin
Okery
3707 99c9
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
Okery
0046 4587
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viairmelin irmelin
Okery
Nic na siłę, wszytko młotkiem
— najpiękniejsza rzecz jaką przeczytałam od początku roku

February 10 2019

Okery
    Często ludzie wybaczają innym, tylko po to aby tamci wciąż byli cząstką ich świata.
     
— julkiii.photoblog.pl
Reposted fromwelovekate welovekate viairmelin irmelin

February 08 2019

Okery
2543 672d
Reposted fromtheolicious theolicious viaqueentheband queentheband
Okery
3839 c855 500
Reposted fromdawdler dawdler viaqueentheband queentheband
Okery
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viatalula talula

February 07 2019

Okery
4705 f576
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
Okery
Dla miłości, która pozwoliła mi odejść, abym mogła znaleźć taką, której warto się trzymać.
— Corinne Michaels - "Powiedz, że zostaniesz"
Okery
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl