Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 05 2018

Okery
Czas zawsze płynie z prędkością odwrotnie proporcjonalną do tej, jakiej od niego oczekujemy.
— Carlos Ruiz Zafón – Labirynt duchów
Reposted fromnyaako nyaako viaforeverrememberme foreverrememberme
Mój humor waha się między “dajcie mi kurwa wszyscy spokój” a “błagam bądźcie”.
— stale
Okery
Tak mi trzeba wiedzieć, że się ktoś o mnie troszczy w tym obcym świecie. I wiem, jak bardzo nie zasługuję na tę troskę - ja z moimi idiotycznymi depresjami i całą tą maszynerią spekulacji.
— Halina Poświatowska

May 27 2018

Okery
3150 54b0
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viacygi-chan cygi-chan
Okery
Okery
Pamiętaj, że nikogo na siłę nie uszczęśliwisz. Jeśli ktoś zdecydował, że mu lepiej bez Ciebie, odwróć się i odejdź. Bez słowa. Zostaw go sam na sam z pustką, która jest jego wyborem.
— znalezione.

May 24 2018

Okery
Okery
6816 941b 500
felvae
Reposted fromPoranny Poranny viaratek ratek
Okery

May 21 2018

Okery
7677 01e5 500
Reposted fromNaitlisz Naitlisz vianoisetales noisetales
Okery
Najbardziej nie mogłam przeboleć momentu, gdy zaczęłam żebrać o jego zainteresowanie.
— Jan Grzegorczyk "Chaszcze"

May 15 2018

Okery

May 13 2018

Okery
Reposted fromFlau Flau viaratek ratek
Trzeba wiedzieć kiedy skończyć. Papierosa, dogryzanie ludziom, upijanie się i miłość. Zwłaszcza miłość.
— (via pracownia-dobrych-mysli)
Reposted fromsoplica soplica viaalexandrious alexandrious

May 09 2018

Okery
Okery
Okery
4880 5895
when i see shoes on sale
Okery
Miłość jest okrutna. Nieodwzajemnione uczucie wydaje się bezwzględne i nieustępliwe. Nikt nie czuje się bardziej samotny niż człowiek, który kocha i nie jest kochany.
— Lisa Hågensen

May 02 2018

Okery
Reposted fromgeogeo geogeo viatishka tishka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl