Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 31 2018

Okery
Fascynuje mnie, dlaczego akurat ten człowiek nas pociąga, dlaczego za nim chcemy iść. Dlaczego z pewnymi osobami relacje trwają przez całe życie, mimo że - wydawałoby się - nie ma ku temu żadnych powodów. Dlaczego pewne osoby tkwią nam w sercu i nie da się ich stamtąd wyrzucić, mimo że wszystko nas dzieli, a nawet już się z nimi nie spotykamy.
— Bartłomiej Dobroczyński w rozowie z Agnieszką Jucewicz
Reposted frommhsa mhsa viaszydera szydera
Okery
Tak ciężko sobie uświadomić że nie ma powrotów do niektórych relacji, ludzi, przyjaźni.
— kolwiekco.soup.io
Reposted fromkolwiekco kolwiekco viaszydera szydera
Okery
Okery
5006 2979
Reposted fromxalchemic xalchemic viaszydera szydera
Okery
6337 b9fc 500
Reposted fromyourhabit yourhabit viaszydera szydera
Okery
Ja wierzę, że miłość jest performatywna, czyli de facto nieważne jest, co mówimy, nieważne jest nawet, co myślimy. Ważne jest, co robimy.
— Bartłomiej Dobroczyński w rozmowie z Agnieszką Jucewicz
Reposted frommhsa mhsa viauciekam uciekam
Okery
6872 f44e
J. A.
Reposted frombrokenhabit94 brokenhabit94 viauciekam uciekam
Okery
5543 b50a 500
Reposted fromgrobson grobson
Okery
4878 3e41 500
Reposted fromoll oll viatishka tishka
Okery
3791 e443
Reposted fromtichga tichga viatishka tishka

October 22 2018

Okery
7647 9a2b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaalexandrious alexandrious
Okery
Okery
7645 e4c8 500
Reposted fromoll oll viacygi-chan cygi-chan
Okery
Okery
5713 7ebc
Reposted fromthinredline thinredline viairmelin irmelin
Okery
Okery
Reposted fromFlau Flau viatishka tishka
Okery
7628 c952
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapulchritudo2 pulchritudo2
Okery
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2
Okery
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl